สนามเด็กเล่นคณิตศาสตร์

เครื่องมือ หลักสูตร และการปรับเปลี่ยนฟรีเพื่อให้การเรียนรู้ออนไลน์มีปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมมากกว่าที่เคยเป็นมา

Polypad

Unleash your creativity with the world’s best manipulatives! Engage in problem-solving, explore patterns and collaborate with others.

อยากรู้อยากเห็นและสร้างสรรค์ เรียนรู้การแก้ปัญหาและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ค้นพบพลังอันยิ่งใหญ่และความงามที่ไม่คาดคิดของคณิตศาสตร์

เป็นที่รักของนักการศึกษาทั่วโลก

เครื่องมือที่มีเอกลักษณ์และทรงพลังของเราใช้ได้กับหลักสูตรหรืออุปกรณ์ใดก็ตามที่คุณใช้ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมรายสัปดาห์ของเราหรือสำรวจแหล่งข้อมูลครูฟรีของเรา!

Tim Brzezinski
@TimBrzezinski
This jaw-dropping Mathigon update opens the doors to so many new student exploration & activity possibilities in geometry!
Mark Labuda
@MrMLabuda
Hands down the best virtual manipulative site that I've ever come across. You can manipulate the tools to meet the needs of your lesson and access so many lessons. Amazing stuff
Sunil Singh
@Mathgarden
Polypad is quickly becoming the magical locus for most students/teachers and their interactivity with mathematics – and the joyous experiences that result!
Grant Sanderson
@3blue1brown
Mathigon is one of the greatest math resources out there on the internet, no question.
Guardian
theguardian.com
One of the most accessible and engaging maths resources available on the web, a true mathematical wonderland.
James Tanton
@jamestanton
Mathigon is on its way to revolutionise maths teaching as we know it and what an honour to have explodingdots in their mix!
Andrea Biro
@mrsbistro
Can’t get over how much of a game changer Polypad is. I can manipulate the tiles and write/type on the screen as we go through the lesson together. Ss practice on their own canvases and I can see their work. Beautiful.
Adina R
@adinam225
If you haven't checked out Polypad and taken time to explore all its features, you're seriously missing out!
Kelli Holden
@KelliHolden
Working with area this week and loving how Mathigon makes it easy for my online learners. Their comment? “Using Mathigon feels like my birthday every day!” So grateful for this powerful tool.
Hunter P.
@professorpatton
Polypad has been a game changer for virtual learning (and in-person learning).
Brad Vodden
@MrVodden
If you are looking for some online math manipulatives, Mathigon is a game changer! My students love all the tools to represent and show your thinking. You can also save a template to get Ss started.
Mark Kaercher
@shskaercher
Polypad is quickly becoming a powerful tool for ALL content areas!
Jean Hume
@HumieJ
Wow. The Mathigon Polypad is a game changer! It fits perfectly with middle years math and PAA tasks. I can’t wait to try it with my kids this year! Thanks for this amazing resource!
Jayne Breton
@JBretonmath
Just heard a kid exclaim with enthusiasm “BAM! Polypad baby…”
Pip - Mathematics
@AccomplishEdu
Great reaction from a teacher I was working with today when I shared a task using Mathigon tiles - "I must let the rest of the team know about this site."!!! Highly recommend you take a look at
Geoff Krall
@geoffkrall
Polypad is an absolute game changer and I've only known about it a few months.
Maths Teacher Circles
@MathsCirclesOz
Mathematical play. Which part of the Polypad are you drawn to play with most? This Mathigon playpit has been a go-to tool during Maths Teacher Circles explorations.
Maine Math & Science Alliance
@mmsa_org
While partnering with teachers this school year, we have used Polypad in Grades K-8 to model a new game, design and project images for math talks and much more.
Catherine Tang
@EduScribblings
Discovering all these amazing things on Polypad. This fraction strips manipulative is helping to make equivalent fractions very clear!
RenieMc
@reniemck
Check out this fabulous maths app for Middle school. Love the timeline! So many options for inquiry learning.

ผู้เปลี่ยนเกมเพื่อการศึกษา

การโต้ตอบที่เหนือชั้นของเราช่วยให้นักเรียนได้สำรวจ ค้นพบ เรียนรู้การแก้ปัญหา และมีความคิดสร้างสรรค์ การเล่าเรื่องที่น่าดึงดูดใจและการใช้งานจริงทำให้หัวข้อที่เป็นนามธรรมมีความเกี่ยวข้องมากกว่าที่เคยเป็นมา

For school district

We work with schools and districts all around the world. Please email us if you need to sign a data privacy agreement.

Partner with us

We license our technology and content to other organisations. Please get in touch if you are interested in working with us.

Even more math!

Mathigon is part of Amplify, one of the leading providers of curriculum and assessment programs in the US. Learn more…