เป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้น้ำหนักเหล่านี้สมดุล นี่ไม่ใช่ตาข่ายรูปทรงหลายเหลี่ยมที่ถูกต้อง